0522-4300890 | socialaddworld@gmail.com

Winner Result (23-24 May, 2018)

SN. Mobile Number Winner Name Price
1 7759989330 Seraj 50
2 8077375910 Saurabh Vishnoi 50
3 9950724571 Rahul Yadav 100
4 9920583570 Jagannath CHAURASIYA 50
5 8511868575 Nagendra Kumar 50
6 17693920 Karma choden 100
7 9954641435 UPENDRA NATH PHUKAN 50
8 7737709467 Bodilal 50
9 9887610144 Manish kumar 100
10 9670863785 Mohammad Nasim 50
11 7670056946 ANJAN PHUKAN 50
12 8005806932 Nirmal kumar 100
13 8637384480 Majid Ansari 50
14 7993996649 Ch srihari 50
15 9913369006 Kush amish sangani 100
16 7889644282 REETESH KUMAR 50
17 9140585212 Indu chauhan 50
18 8347536362 Govind bhai 50
19 7891869429 Sandeep kumar yadav 50
20 9414621753 Mahendra saini 100
21 9785868587 Naresh kumar Saini 50
22 9286455399 VED PRAKASH SHARMA 50
23 9779735327 Lakhwinder singh 100
24 9639164259 Raghav sharma 50
25 8890979702 Anil kumar 50
26 9709820229 Nitish thakur 100
27 9816776558 Babnish 50
28 6239620795 Deepak 50
29 8432281203 D.p.yadav 100
30 7202012302 Anilkumar natvarbhai chauhan 50
31 8588909438 Aneeya 50
32 8294604040 MD Quamrul hasan 100
33 7972097378 Vilas Gite 50
34 9712353144 Hasmukh siju 50