0522-4300890 | socialaddworld@gmail.com

Winner Result (01 July to 02 July 2018)

SN. Winning Date Winner Name Price
1 01-07-2018 Swrangsha Narzary 50
2 01-07-2018 Meena kumari 50
3 01-07-2018 Rabindranath mahapatra 100
4 01-07-2018 Anjan Adhikary 50
5 01-07-2018 Virender 50
6 01-07-2018 Ravi Gupta 100
7 01-07-2018 Avatar Kumar Mahananda 50
8 01-07-2018 SANTVEER SINGH 50
9 01-07-2018 Sagar 100
10 01-07-2018 Dipankar Bera 50
11 01-07-2018 Rongmon 50
12 01-07-2018 Rashid Alam Shaikh 100
13 01-07-2018 Yad Mohammad 50
14 01-07-2018 Shailesh kothe 50
15 02-07-2018 Mohd iqrar ali shah 50
16 02-07-2018 Ramdayal jakhar 50
17 02-07-2018 Rajeev Kumar 100
18 02-07-2018 Magan lal regar 50
19 02-07-2018 Anilkumar 50
20 02-07-2018 Mahesh kumar 100
21 02-07-2018 Santosh jatav 50
22 02-07-2018 Jitin kumar 50
23 02-07-2018 Banasree ghosh 100
24 02-07-2018 Gobinda Ch Saha 50
25 02-07-2018 MD ARSAD ALI 50
26 02-07-2018 SAHID KHAN 100
27 02-07-2018 Sadan deogam 50
28 02-07-2018 Mohd gulfam 50
29 02-07-2018 VETCHA VENKATESWARLU 100
30 02-07-2018 AL AMIN MONDAL 50